03-SANT ANDREU DEL PUJOL MELÓS

PODEU VISITAR-LA CLICANT:

1-UNA PRESENTACIÓ DE POWERPOINT:  St. ANDREU DEL PUJOL MELÓS

amb els seus comandaments: endavant, endarrere, atura (espereu que es carregui, i cliqueu a baix a mà esquerra)

2-CADA UNA DE LES DIAPOSITIVES

(Cliqueu-les per tal d’ampliar-les. Després, sortiu amb la amb la fletxa de dalt a l’esquerre (←) ja que amb la ‘X’ de dalt a la dreta sortiríeu de la pàgina)

01-plànol-ample

02-St Andreu del Pujol Melós

03-Façana principal

04-façana principal-2

05-façana de migjorn-1

06-Façana de migjorn-2

07-façana de migjorn-3

08-façana de migjorn

09-façana de llevant

10-façana nord-1

11-façana nord-2

12-davant-1

13-Catalunya Romànica

14-davant-2

15-paret dreta des davant

16-porta

18-paret esquerra des davant

17-fons

19-plànol

20-ICC-Vissir3-1 + Google

21-ICC-Vissir3-2

Z-FI DE L'ERMITA-