33-SANTA MARIA DE CASTELLÓ

PODEU VISITAR-LA CLICANT:

1-UNA PRESENTACIÓ DE POWERPOINT:  Sta. MARIA DE CASTELLÓ

amb els seus comandaments: endavant, endarrere, atura (espereu que es carregui, i cliqueu a baix a mà esquerra)

2-CADA UNA DE LES DIAPOSITIVES

(Cliqueu-les per tal d’ampliar-les. Després, sortiu amb la amb la fletxa de dalt a l’esquerre (←) ja que amb la ‘X’ de dalt a la dreta sortiríeu de la pàgina)

01-

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19-ICC + Google

20-PLÀNOL

Z-FI DE L'ERMITA-