30-SANTA MARIA MAGDALENA DE LES PLANES DE BESORA

PODEU VISITAR-LA CLICANT:

1-UNA PRESENTACIÓ DE POWERPOINT:  Sta. MARIA MAGDALENA DE LES PLANES DE BESORA (o Sta. MAGDALENA DE LES PLANES)

amb els seus comandaments: endavant, endarrere, atura (espereu que es carregui, i cliqueu a baix a mà esquerra)

2-CADA UNA DE LES DIAPOSITIVES

(Cliqueu-les per tal d’ampliar-les. Després, sortiu amb la amb la fletxa de dalt a l’esquerre (←) ja que amb la ‘X’ de dalt a la dreta sortiríeu de la pàgina)

Sta Mª MAGDALENA DE LES PLANES DE BESORA-img397-131101

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Z-FI DE L'ERMITA-