13-SANT MARTÍ DE PEGUEROLES

PODEU VISITAR-LA CLICANT:

1-UNA PRESENTACIÓ DE POWERPOINT:  St. MARTÍ DE PEGUEROLES

amb els seus comandaments: endavant, endarrere, atura (espereu que es carregui, i cliqueu a baix a mà esquerra)

2-CADA UNA DE LES DIAPOSITIVES

(Cliqueu-les per tal d’ampliar-les. Després, sortiu amb la amb la fletxa de dalt a l’esquerre (←) ja que amb la ‘X’ de dalt a la dreta sortiríeu de la pàgina)

01-PLÀNOL

02-MAPA

03

04-

05-

06-

07-

08-

09-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-plànol de camp

25-ICC + Google

26-mapa

Z-FI DE L'ERMITA-